Tomeco kiest voor hybride belichting

maandag 31 augustus 2020

De tomatentelers in de Tomeco-groep gaan aan de slag met het vervangen van de verlichting. De bestaande verlichting wordt vervangen door een hypermodern LED-hybridesysteem met een veel groter rendement. Zo zal het bedrijf met dezelfde energie-input tot 40% meer lichtintensiteit genereren en daarmee creëren zij een lage ecologische voetafdruk per vierkante meter tomaten.

Horti LED grow light

De LEDs zijn moduleerbaar waardoor het mogelijk wordt om met een precies ontwikkeld lichtrecept in te spelen op de behoeften van de tomatenplant, vertelt Koen Vangorp van MechaTronix, dat de lampen gaat leveren. Het gaat er volgens Koen voor zorgen dat er jaarrond een verhoogde, betere en meer betrouwbare productie komt. En omdat het groeiproces van de plant beter te sturen valt, is ook het plantmoment veel flexibeler.

Binnen de groep

Voor de tomatentelers belangrijk. Zij delen hun ervaringen en gaan samen voor een duurzaam en klantgericht kwaliteitsproduct. "Wij investeren daarom in mensen, infrastructuur en dus ook in vernieuwende technologie om elk teeltfacet te optimaliseren. Vanuit deze visie zijn wij een duurzame samenwerking aangegaan met MechaTronix."

Het project zal binnen de groep uitgerold worden.

Koen Vangorp en Franky van Looveren, dit jaar aan de slag gegaan bij de telersgroep.

Bestaand areaal maximaal benutten

Een belangrijk aspect is de duurzaamheid van het project: de lampen gaan vijf keer langer mee dan de bestaande installatie. De betere efficiëntie van de lampen maakt dat er per kilo tomaten minder energie nodig is en minder onbruikbare warmte wordt gegenereerd.

Het bestaande areaal kan op deze manier nuttiger worden ingezet en beperkt niet alleen CO2-uitstoot, maar ook de toenemende nood aan uitbreiding.

Het toepassingsgebied van de lampen is volgens Tomeco nog enorm uit te breiden omdat de lampen samen een slim 'Smartgrowing-netwerk' maken, wat bijdraagt aan de duurzaamheid en de toekomstgerichte samenwerking tussen Mechatronix en Tomeco.

Tomeco logo

Tomeco

info@tomeco.be

www.feelgoodtomatoes.com

linkedin.com/company/tomecogrowers- Nieuws uit Groentennieuws -

Laden
Laden