MechaTronix Grow Light

LED-groeilampen in de tuinbouw – De Nieuwe Dimensie

Ons toegewijde team van specialisten is in de wetenschap van tuinbouwbelichting gedoken en heeft deze kennis vertaald naar nieuwe, ongekende technologieën die hebben geleid tot De Nieuwe Dimensie in LED-groeilampen.

Krachtigere LED-toplightsystemen, ideaal ter vervanging van SON-T in de kas, zijn ontwikkeld op basis van geavanceerde heat pipe koeltechnologie.
Waar andere LED-groeilampen warmte vasthouden door eenvoudige passieve koeling met aluminium, of ventilatoren gebruiken die de potentiële levensduur verkorten, hebben wij gekozen voor deze geavanceerde koeltechnologie die zorgt voor een veel langere levensduur. Daarom hebben onze toplights een levensduur van 75.000 uur, het dubbele van de huidige standaard in de markt.

CoolFin® Giga with heat-pipes

▲ CoolFin® 

We hebben naar de toekomst gekeken voor de ontwikkeling van de groeilamp van vandaag.
We weten allemaal dat LED-groeilamptechnologie zich het komende decennium zal blijven ontwikkelen en optimaliseren.
De huidige lichtefficiëntieniveaus zijn al veel hoger dan slechts twee jaar geleden, maar dit is nog niet het eind van de rit.
We hebben onze LED-groeilampen daarom op zo’n manier ontwikkeld dat de LED-drivers kunnen worden vervangen en geüpgraded.
Wanneer in de toekomst blijkt dat het tijd is om naar een hoger efficiëntieniveau te schakelen, zullen we de upgrade voor u uitvoeren, voor slechts een fractie van de kosten die een volledige vervanging van de installatie zou meebrengen.

Wij geloven in geavanceerde optische lichtdistributie.
Waar de meeste groeilampen alleen gebruikmaken van een kap over de LEDs of een reflector, werken wij met TIR (Total Internal Reflection) lenzen.
Zo wordt niet alleen de PPFD op uw bladerdak verbeterd, het leidt ook tot een veel diepere doordringing in het gewas.
Zeker in complexe gewassen en hogedraadteelt zien we direct effect, met een veel hoger contactoppervlak van licht naar plant, met betere oogstresultaten als gevolg.

Als gevolg van al deze nieuwe technologische toepassingen behoren de CoolFin®, CoolPack® en CoolStack® nu tot de best gewaardeerde LED-groeilampen in de markt.

Een geheel nieuwe benadering van LED-licht voor vertical farming en opkweek heeft het levenslicht gezien met de CoolGrow® VF.
Het runnen van een vertical farm met een positief financieel resultaat is nog steeds een uitdaging.
Toch geloven we dat het concept van vertical farming zich na verloop van tijd verder zal ontwikkelen en een belangrijke rol zal spelen in de toekomst van de tuinbouw.
Dus toen we de CoolGrow® VF ontwikkelden met onze partner Stogger uit Nederland, gaven we onszelf een missie: wat kunnen we nu doen om vertical farming in de toekomst efficiënter en dus financieel aantrekkelijker te maken?
We vonden de antwoorden in de wetenschap…

Vele jaren geleden hebben wetenschappers al bewezen dat door licht te verstrooien, je een veel hogere doordringing van licht in planten kan bereiken vergeleken met direct licht.
Daarom maken veel nieuwe kassen gebruik van diffuus glas in plaats van helder glas.
Wij hebben deze technologie geïmplementeerd in onze CoolGrow® VF – door de groei-LEDs in een glazen plaat met diffuus glas in te bouwen, wordt het licht verstrooid, met als resultaat veel diepere doordringing in het bladerdak.
Deze technologie leidt direct tot hogere oogstopbrengsten, maar ook tot gezondere gewassen zonder de typische effecten van gele en ongezonde bladeren op de lagere gedeelten van de plant.

Light distributed under direct lightLight distributed under diffuse light
Licht wordt meer homogeen verspreid onder diffuus licht (B) vergeleken met direct licht (A) waar veel zonnevlekken zichtbaar zijn in het midden en onderin het gewas. (Li et al., 2014a/b, foto van Wageningen UR Greenhouse Horticulture, Bleiswijk)

We geloven ook dat we een missie hebben die verdergaat dan alleen het creëren van uitstekende groeilampen die zich onderscheiden in de markt.
Technologie kan ook nieuwe dimensies creëren waarbij we met onze groeilampen iets voor u mogelijk maken waar we allemaal van dromen… volledig inzicht in uw teeltproces.
Een grote stap in deze richting is al gezet door ons CoolControls® draadloze Bluetooth netwerksysteem.
Aan de ene kant geeft CoolControls® u volledige controle over het licht en inzicht in uw lichtplannen, wat uw planten hebben ontvangen aan PPFD en DLI.
Aan de andere kant creëert CoolControls® een volledig digitaal netwerk in uw kas of kweekruimte, wat ons in staat stelt meer te doen dan alleen het licht te sturen.
Met 800 groeilampen in de kas beschikken we over 800 potentiële informatiebronnen.
In de nabije toekomst zullen we u via ons digitale netwerk voorzien van volledige inzichten in temperatuur, luchtvochtigheid, CO₂ en alle variabelen die uw teeltproces beïnvloeden.

En daar houdt het niet op…
MechaTronix streeft er de komende jaren naar om meer geavanceerde technologieën naar de wereld van tuinbouwbelichting te brengen, die verder gaan dan het doel om het ideale licht te bieden voor gewasgroei en de Nieuwe Dimensie vormen.

Laden
Laden